Biler og kjøretøy er transportmidler som er konstruert for å bevege seg over land, vann eller luft. De finnes i mange forskjellige varianter og størrelser, og er utstyrt med en rekke teknologier og funksjoner som varierer avhengig av formålet og bruksområdet. Kjøretøy kan deles inn i flere kategorier, inkludert personbiler, lastebiler, busser, motorsykler, sykler, båter, fly og mer. De kan også være drevet av forskjellige typer drivstoff, som bensin, diesel, elektrisitet, hydrogen og mer. Moderne biler og kjøretøy har gjennomgått en enorm utvikling de siste tiårene, med stadig mer avanserte teknologier som blir introdusert for å forbedre ytelse, sikkerhet og miljøvennlighet. Dette inkluderer funksjoner som kollisjonsvarsling, adaptiv cruise control, nødbremsing, lane departure warning og mer.

Motoren 

Motoren er hjertet i en bil og gir kraften som driver bilen fremover. Det finnes mange forskjellige typer motorer som brukes i biler, men de fleste moderne biler har en forbrenningsmotor. En forbrenningsmotor fungerer ved at bensin eller diesel brennes inne i motoren, og energien som frigjøres fra denne forbrenningen driver stemplene og veivakselen, som igjen driver hjulene på bilen. En forbrenningsmotor består av flere deler, inkludert sylinderblokk, sylindere, stempler, veivaksel, kamaksel og drivstoffsystemet. Sylinderblokken er den store metallsylinderen som holder alle de andre delene på plass. Inne i sylinderblokken finnes det flere sylindere, vanligvis mellom fire og åtte avhengig av størrelsen på motoren. Stemplene er små metallstenger som beveger seg opp og ned inne i sylinderne. Når bensin eller diesel brennes inne i sylinderen, beveger stemplene seg opp og ned og driver veivakselen. Veivakselen er en lang metallstang som beveger seg rundt inne i motorblokken og konverterer bevegelsen fra stemplene til en roterende bevegelse som driver hjulene på bilen. Kamakselen er en annen viktig del av motoren og styrer bevegelsen til ventilene i motoren. Ventilene åpner og lukker for å slippe inn bensin og luft og slippe ut eksosen fra forbrenningen. Drivstoffsystemet er også viktig for å sørge for at motoren får nok bensin eller diesel, og inkluderer en bensintank, bensinpumpe, innsprøytningsdyser og andre komponenter som sørger for at brennstoffet kommer inn i motoren på riktig måte. I tillegg til forbrenningsmotorer finnes det også elektriske motorer og hybridmotorer som kombinerer elektrisitet og forbrenningsmotorer. Elektriske motorer bruker elektrisitet til å drive hjulene på bilen, mens hybridmotorer har både en elektrisk motor og en forbrenningsmotor som arbeider sammen for å gi kraft til hjulene.

Motorytelse

Motorytelse på biler refererer til bilens evne til å produsere og overføre kraft til hjulene. Dette er vanligvis målt i hestekrefter (hk) eller kilowatt (kW). Jo høyere motorytelse, jo mer kraftig og raskere vil bilen være. Motorytelse påvirkes av flere faktorer, inkludert motorens størrelse og type, antall sylindere, drivstoffsystem, og utvekslingsforholdet mellom motor og hjul. Det er også viktig å merke seg at andre faktorer, som vekt, aerodynamikk og dekktype, også spiller en rolle i bilens ytelse. Det er viktig å være klar over at høyere motorytelse vanligvis betyr høyere bensinforbruk og utslipp av skadelige stoffer. I mange land er det strenge utslippsreguleringer som bilprodusentene må følge, og dette har ført til utvikling av mer drivstoffeffektive motorer og alternativ drivstoffteknologi, som elektriske og hybridmotorer.

Bensin- og dieselmotorer

Det er vanligvis forskjeller i motorytelsen mellom bensin- og dieselmotorer. Dieselmotorer har vanligvis høyere dreiemoment enn bensinmotorer, noe som betyr at de har bedre akselerasjon og gassrespons ved lave hastigheter og ved akselerasjon fra stillestående. Bensinmotorer har imidlertid vanligvis høyere maksimal effekt (målt i hestekrefter) enn dieselmotorer. Dette betyr at bensinmotorer kan være bedre egnet for høye hastigheter og raske akselerasjoner på motorveier og andre veier med høy hastighet. En annen forskjell mellom bensin- og dieselmotorer er hvordan de fungerer. Bensinmotorer bruker en tennplugg og en blanding av bensin og luft for å generere en gnist som antenner drivstoffet og skaper kraft. Dieselmotorer bruker derimot en prosess kalt kompresjonstenning, hvor drivstoffet antennes spontant når det blir utsatt for høy trykk og varme inne i sylinderen. Dieselmotorer har også vanligvis høyere drivstoffeffektivitet enn bensinmotorer. Dette betyr at de kan kjøre lenger på en tank med drivstoff og produsere mindre CO2-utslipp per kilometer kjørt. Imidlertid kan de også produsere høyere utslipp av nitrogenoksider (NOx) og partikler, som kan være skadelige for miljøet og menneskers helse. Valget mellom bensin- og dieselmotorer avhenger av mange faktorer, inkludert kjørestil, kjøremønster, økonomi og personlige preferanser.

Hybridmotorer

Hybridmotorer kombinerer vanligvis en bensin- eller dieselmotor med en elektrisk motor og et batteri. Den totale motorytelsen for en hybridmotor vil derfor avhenge av størrelsen og kapasiteten til både bensin- eller dieselmotoren og den elektriske motoren. Hybridmotorer kan generelt sett produsere høyere dreiemoment ved lave hastigheter og akselerasjon fra stillestående enn bensin- eller dieselmotorer alene. Dette skyldes at den elektriske motoren kan bidra med øyeblikkelig dreiemoment når føreren tråkker på gasspedalen. På høyere hastigheter vil bensin- eller dieselmotoren ta over og bidra med maksimal effekt for å opprettholde hastigheten. Når bilen bremser, vil den elektriske motoren kunne fungere som en generator og lade batteriene samtidig som den bremser ned bilen. Totalt sett kan hybridmotorer være mer effektive enn bensin- eller dieselmotorer alene, og kan også produsere lavere utslipp av CO2 og andre forurensende stoffer. Imidlertid kan hybridmotorer være dyrere enn vanlige bensin- eller dieselmotorer, og det kan ta tid å tjene inn den ekstra kostnaden gjennom drivstoffbesparelser.

Elektriske motorer

Motorytelse på elektriske motorer måles vanligvis i kilowatt (kW). Elektriske motorer kan produsere høyt dreiemoment fra stillestående og levere jevn kraftoverføring ved høye hastigheter, noe som gir en smidig og rask akselerasjon. Totalt sett kan elektriske motorer ha høyere effektivitet enn forbrenningsmotorer, siden de har færre bevegelige deler som kan forårsake energitap og mindre friksjon. De produserer heller ikke utslipp av forurensende stoffer som CO2 og NOx. I tillegg kan elektriske motorer ha høyere ytelser enn tilsvarende forbrenningsmotorer, siden de kan levere maksimal effekt og dreiemoment fra stillestående og opprettholde høy effekt ved høye hastigheter.  Men en av ulempene med elektriske motorer er at de vanligvis har begrenset rekkevidde per ladning og at det kan ta tid å lade batteriene. Derfor kan elektriske motorer være bedre egnet for kortere turer og bykjøring, enn for lange reiser på motorveier og landeveier.